Home

ReezigtRouwette advocaten is een samenwerkingsverband tussen
mr A.C.G. Reezigt, mr S.W.F. Rouwette en mr M. Janse die al jarenlang in het Apeldoornse als advocaat werkzaam zijn. Zij hebben bewust gekozen voor kleinschaligheid. Zij zijn voorstander van korte lijnen en direct contact en menen daaraan in hun organisatie te kunnen voldoen. Het kantoor is op 29 maart 2010 van start gegaan.


ReezigtRouwette advocaten probeert snel en doeltreffend te werken op een kwalitatief hoog niveau. Juist vanwege de jarenlange praktijkervaring zijn de advocaten in staat zonder omwegen en to the point hun diensten aan te bieden. ReezigtRouwette advocaten is werkzaam voor particulieren, bedrijven en overige instellingen.